Prawo pracy

Prawo pracy

w szczególności:

  1. opiniowanie umów o pracę,
  2. przygotowywanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
  3. prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy i o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
  4. sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania, itd.
  5. sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
  6. przygotowywanie dokumentów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników,
  7. kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy,
  8. reprezentacja w sporach sądowych.