Zespół

JOANNA GÓRKA – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W toku studiów uczestniczyła w seminariach z zakresu procedury cywilnej, co zakończyło się obroną pracy magisterskiej z zakresu dokumentu elektronicznego jako dowodu w procesie cywilnym. Następnie odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, zakończoną pozytywnym wynikiem z egzaminu radcowskiego i wpisem na listę radców prawnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach praktyk, staży i zatrudnienia w kancelariach wrocławskich. Od 2009 r. prowadzi własną kancelarię, pierwotnie w ramach statusu aplikanta radcowkiego, a następnie od 2011 r. jako radca prawny.

Radca prawny Joanna Górka specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego oraz prawa ubezpieczeń społecznych.


ELŻBIETA STYRNA – studentka V roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W toku studiów uczestniczy w seminarium z zakresu prawa karnego materialnego oraz pisze pracę magisterską z zakresu regulacji przestępstwa zgwałcenia w polskim prawie karnym.

Do tej pory doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach praktyk, staży oraz zatrudnienia w kancelariach wrocławskich zajmujących się głównie sprawami z zakresu postępowania egzekucyjnego.