Prawo rodzinne

Prawo rodzinne

w szczególności:

  1. sprawy o rozwód i separację,
  2. sprawy alimentacyjne,
  3. podział majątku wspólnego,
  4. sprawy związane ze sprawowaniem opieki na dzieckiem,
  5. sprawy dotyczące pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa),
  6. doradztwo prawne w omawianym zakresie.