Obsługa wierzytelności

Obsługa wierzytelności

  1. windykacja polubowna,
  2. windykacja sądowa,
  3. windykacja egzekucyjna,
  4. prowadzenie negocjacji mających na celu przygotowanie i zawarcie ugody,
  5. zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowych zmierzającym do windykacji należności, w tym w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym oraz zwykłym,
  6. zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym (skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika oraz dalsze prowadzenie postępowania egzekucyjnego)
  7. zastępstwo w postępowaniu o wyjawienie majątku,
  8. doradztwo w sprawach związanych z należnościami.