Prawo handlowe

Prawo handlowe

w szczególności:

  1. rejestracji spółek prawa handlowego,
  2. sporządzanie umów spółek,
  3. sporządzanie projektów uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
  4. obsługa prawna spółek prawa handlowego.