Prawo cywilne

Prawo cywilne

w szczególności:

  1. reprezentacja przez sądami,
  2. przygotowywanie projektów umów,
  3. opiniowanie umów,
  4. sprawy wieczystoksięgowe,
  5. sprawy spadkowe,
  6. zasiedzenie, naruszenie posiadania,
  7. dochodzenie odszkodowań, w tym odszkodowań komunikacyjnych,
  8. ochrona dóbr osobistych,
  9. doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego.