Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych

w szczególności:

  1. prowadzenie spraw o prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych,
  2. prowadzenie spraw o renty, zasiłki i inne świadczenia.