Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

w szczególności:

  1. reprezentacja przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyjnymi,
  2. przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
  3. przygotowywanie wniosków, pism na potrzeby postępowania administracyjnego,
  4. kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.